Учители

 

Нургюл Солак - Директор но ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с. Равно

 

 

Име Фамилия Длъжност
Димитричка Христова Старши учител, начален етап
Рушен  Халилова Старши учител, начален етап
Мелда  Абтулова Възпитател, начален етап
Айсел Хасан Старши учител, прогимназиален етап
Гюнгюляр Белберова Учител, прогимназиален етап
Юзен Мюмюн Младши учител, прогимназиален етап
     

 

 

 


Изгодни оферти за дрехи