Правнучка гостува в с. Равно

  • 21/06/2014 15:21
  • 0
Правнучка гостува в с. Равно
1 2 3 4 5

    Правнучката на Фатме Чобанова подпомогнала изграждането на ОУ с. Равно гостува в училището. Сабиха Лоча и съпругът и Метин Лоча пристигнаха от Одрин и бяха приети от диретора Нургюл Солак и представителя на училищното настоятелство Исмаил Абтулов. Срещнаха се с педагози, ученици и жители на селото. Посетиха и кметството на с. Равно, разгледаха родната къща на дарителката, която все още е запазена.

        Правнучката на дарителката бе приета и от кмета на община Кубрат Ремзи Халилов.

        Председателят на УН Исмаил Абтулов им показа забележителностите на нашия регион.


Изгодни оферти за дрехи